Tính toán cho 1 nhà kính 1 sào bắc bộ (360m2) trong 1 năm

Như vậy trọng lượng quả so với không thắp đèn đã tăng lên 25%. Sử dụng đèn chuyên dụng chiếu sáng giúp tăng độ ngọt, vị thơm của sản phẩm giúp giá thành tăng 30%.

Từ đó doanh thu đạt 240 triệu đồng, tăng 105 triệu đồng ( tăng 77%) so với không thắp đèn. Việc chi phí đầu tư ban đầu là 73 triệu đồng có nghĩa là bạn có thể hoàn vốn đầu tư chỉ trong vòng 7 tháng.

Với hiệu quả kinh tế đem lại rõ rệt cho người dân, dự tính sản phẩm sẽ được đăng kí Giải pháp hữu ích trong thời gian tới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.